CCTV inspekcija kanala

Usluga snimanja kanala i izrada elaborata od profila 50mm do 2000mm.

Sanacija kanala

Usluga sanacije kanala metodom bez iskopa, uklanjanje prepreka u kanalu robotima glodalicama.

Čišćenje kanala

Čišćenje kanala visokotlačnom prikolicom i kamionom.

Ispitivanje kanala

Ispitivanje kanala na vodonepropunost i izrada elaborata.